beschrijving: Bij het altaar in de crypte staat Christus, hij draagt nu een extra kleed, een mantel, een kazuifel. geknield achter hem, het koor der Heidenen.

recordnr: 1900
titel: Scene uit de Geheimen van de H. Mis
adres: Doctor van Noortstraat 88, Stompwijk.
datering: 1944
toegekende onderwerpsaanduidingen: festiviteiten,kerk,openluchtspel, podium, koor
herkomst: Collectie De Geheimen van de Heilige Mis

namen:
1=To Verhagen
2=Arnold van den Bosch
3=
U wordt vriendelijk verzocht foto materiaal dat u vindt in deze beeldbank en dat u wilt gebruiken voor bijvoorbeeld uw eigen website of in andere teksten, alleen op te nemen onder vermelding van: Herkomst beeldbank Stichting Oud Stompwijk. Op deze wijze doet u recht aan het vele werk dat door onze vrijwilligers is gestoken in het opnemen van deze foto in de beelddatabank en het maken van een beschrijving daarvan. Dank u wel!