Getallen tussen haakjes verwijzen naar het voorkomen van de naam in de boeken van Cor Schalken. Klikken op een getal brengt je naar de bladzijden uit die boeken waarop de naam voorkomt. Een waarschuwing is vooralsnog op zijn plaats. Het komt namelijk voor dat in de resultaten bij Schalken ook bladzijden worden opgehaald die de naam niet bevatten. Ik geeft als voorbeeld de naam 'Klein'. De naam verwijst ook naar 'klein' in de betekenis van 'niet groot'. Klikken op de naam zelf geeft de foto's waarop de persoon staat met die naam


Aalberse
Abel (14)
Akerboom - Hemelaar
Akerboom (4)
Akker (11)
Al (82)
Al-van der Voort
Ammerlaan - Opdam
Ammerlaan - Zandbergen
Ammerlaan (18)
Arend - Warmerdam
Arkestein (4)