Klikken op een letter haalt een uitgebreide lijst op van achternamen die met die letter beginnen.

Uitleg

Welkom op onze beelddatabank! Op deze website kunt u op verschillende manieren zoeken naar de foto's die in onze beelddatabank zijn opgeslagen. Deze foto's worden door vrijwilligers in de database gezet. De foto's stammen meestal uit particulier bezit. Hoewel het bestuur van de Stichting Oud Stompwijk en de vrijwilligers hun uiterste best hebben gedaan om te achterhalen of de foto's ook daadwerkelijk gepubliceerd mochten worden, kan het zijn dat dat toch niet het geval is. Meent u dat ten onrechte een foto voor het grote publiek is bestemd, neemt u dan contact op het de Stichting Oud Stompwijk. Per ommegaande worden dan aanpassingen gemaakt.

U bevindt zich in het menu-item 'Namen' en dat betekent dat u op naam kunt zoeken in de beelddatabank. Hierboven ziet u de letters van het alfabet. Als u op één van de letters klikt, krijgt u een overzicht van de achternamen van geïdentificeerde personen op één of meer foto's, beginnend met de letter die u eerder klikte. Als u vervolgens uit de gepresenteerde achternamen een achternaam klikt krijgt u een overzicht van die specifieke achternaam, maar nu met voornamen of voorletters. Klikt op een achternaam met voornaam dan ziet het resultaat in de vorm van één of meer fotootjes. Klikt u op zo'n klein plaatje dan ziet u vervolgens dezelfde foto, maar dan groot afgebeeld met ook nog eens allerhande extra informatie.

Onder de menu-ingang 'Namen' ziet u nog een drietal andere ingangen. 'Onderwerpen' biedt u de gelegenheid om uit een reeks voorgekookte onderwerpen een keuze te maken, bijvoorbeeld trouwfoto. Niet alle onderwerpen leveren nog ruime sets met foto's op, maar in de toekomst gaat dat ongetwijfeld wel gebeuren.

'Beschrijving' biedt u in feite dezelfde mogelijkheid als bij 'Onderwerpen', maar met dien verstande dat u nu ook kunt zoeken op een eigen ingetoetste zoekopdracht. Desnoods nog gecombineerd met één voorgekookt onderwerp, bijvoorbeeld 'stoep' met het voorgekookte onderwerp dorpsgezicht. Alleen zoeken op 'stoep' kan natuurlijk ook.

'Schalken', onderaan in het menu, geeft u de mogelijkheid op woord een vijftal boeken van Cor Schalken te doorzoeken. U krijgt een overzicht van woorden per beginletter -zoals bij de 'Namen'- en klikken op een woord brengt u naar één of meer plaatjes van de pagina waarop het woord voorkomt. Dat woord kan ook een naam zijn. Voor meer gedetailleerde informatie hieromtrent, klikt u op de menuingang 'Schalken'.

U wordt vriendelijk verzocht foto materiaal dat u vindt in deze beeldbank en dat u wilt gebruiken voor bijvoorbeeld uw eigen website of in andere teksten, alleen op te nemen onder vermelding van: Herkomst beeldbank Stichting Oud Stompwijk. Op deze wijze doet u recht aan het vele werk dat door onze vrijwilligers is gestoken in het opnemen van de foto's in de beelddatabank en het maken van een beschrijving daarvan. Dank u wel!

Gebruikt u voor de navigatie tussen resultaatschermen en zoekopdrachtschermen de mogelijkheden die uw browser heeft en het menu aan de linkerkant van het scherm.