beschrijving: Christus voor het altaar, geknield liggen Johannes de Doper, Johannes, Petrus, Paulus en de koren der onwetenden en heidenen. ACHTERGRONDINFORMATIE: Openluchtspel "De Geheimen van de Heilige Mis". In 1944 werden op 30/7, 6/8, 13/8 en 15/8 vier openluchtvoorstellingen gegeven op het land van Jan Hooijmans achter het pastoorsbos. Onder regie van Anton Sweers en Joop Biekmann. Organisatie: pastoor Joannes Dirk Sistermans en Alexander Hammerstein. Film: Huisarts Stefan P. Perquin. Foto: fotograaf Jan van Bemmelen sr.. In het spel speelden 150 Stompwijkers. Het verhaal is te lezen in de december-2019 uitgave van ons kwartaalblad Stompwiic.

recordnr: 2010
titel: Openluchtspel "De Geheimen van de Heilige Mis"
adres: Doctor van Noortstraat , Stompwijk.
datering: 1944
toegekende onderwerpsaanduidingen: festiviteiten,kerk,toneelspel, openluchtvoorstelling, bomen, altaar, decor, troon, kruis
herkomst: Collectie De Geheimen van de Heilige Mis

namen:
1=To Verhagen
2=Arnold van den Bosch
3=
U wordt vriendelijk verzocht foto materiaal dat u vindt in deze beeldbank en dat u wilt gebruiken voor bijvoorbeeld uw eigen website of in andere teksten, alleen op te nemen onder vermelding van: Herkomst beeldbank Stichting Oud Stompwijk. Op deze wijze doet u recht aan het vele werk dat door onze vrijwilligers is gestoken in het opnemen van deze foto in de beelddatabank en het maken van een beschrijving daarvan. Dank u wel!